Dat de Rooms-Katholieke Kerk een criminele organisatie is, behoeft geen betoog.Als leider van die criminele organisatie is de paus verantwoordelijk voor het op grote schaal sexuele misbruik van kinderen door de leden van zijn organisatie. Pastoors, priesters, bisschoppen etc.

Hoewel dit misbruik onder veel groepen en religies blijkt voor te komen, is mijn aanklacht gericht tegen de Rooms-Katholieke Kerk, omdat gebleken is dat deze criminele organisatie onschendbaar is. Feitelijk onaantastbaar.

Het sexueel misbruik van kinderen duurt straffeloos voort en blijkt nog veel ernstiger te zijn dan ik in 2012 had vermoed. De kerk heeft alle wegen die tot veroordeling van de kerk als criminele organisatie kunnen leiden, juridisch geblokkeerd.

Ook blijkt veroordeling van leden van de clerus door de Rechter onmogelijk. Zodra er een bewijsbare verdenking ontstaat, staat de kerk klaar met een buidel geld en gaat de dader vrijuit. Op die feitelijke onaantastbaarheid zijn talloze aangiftes en juridische procedures stuk gelopen.

Mijn motivatie om mij desondanks niet neer te leggen bij de onaantastbaarheid van de kerk, komt voort uit mijn opvatting: “van kinderen blijf je af!” Er is geen enkel excuus voor te bedenken.

Het gekakel van een man als Bodar in Nederland, dat het hier toch gaat om de Kerk van Jezus Christus, als zou dat een reden kunnen zijn voor de misdaden van de leden van de kerk, is op zich misdadig. Er is geen sprake van dat Jezus dit misbruik zou tolereren.

Alle argumenten ter verdediging van het sexueel misbruik van kinderen in de Rooms- Katholieke Kerk, lopen stuk op de verklaring van dat achtjarig jongetje op de vraag wat hij nu van dat misbruik vond toen hij zei: “het doet zo’n zeer aan de kont”. Dat is de essentie van het misbruik. Dat heeft levens verwoest, zoals blijkt uit talloze brieven die ik naar aanleiding van twee televisie optredens heb ontvangen.

En vergeet niet dit misbruik was niet eenmalig, maar duurde in vele gevallen maanden en soms jaren. En als kinderen zich beklaagden werd straf uitgedeeld, omdat meneer pastoor zulke dingen als dienaar van God en kerk niet deed.

Daarom vraag ik u mij te steunen in mijn streven de Rooms-Katholieke Kerk met de paus voorop met succes aan te klagen en de misdadigers van het misbruik door de Rechter te laten veroordelen en niet te accepteren dat de paus toch voldoende aktie heeft ondernomen door een bisschop te ontslaan.

Ik ben ervan overtuigd dat, als miljoenen mensen mij steunen, aan de onschendbaarheid van de Rooms-Katholieke Kerk een eind zal komen en de daders zullen worden gestraft.

Aangifte is gedaan

YouTube.com Gepubliceerd op 15 feb. 2011

Aan tafel: Antoine Bodar, Jan Boone, Jan Mulder en Matthijs van Nieuwkerk. Een van de aanleidingen: uitspraken kard. Simonis.

Antoine Bodar bij DWDD op 14 feb. 2011

RTV Utrecht op 18 feb. 2011

Mr. Boone in 2011

Buitenhof op 2 sep. 2018

Mr. Boone in 2018
En nu in 2018 https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/14/bisschoppen-en-kardinalen-hielden-misbruik-in-stand-a1616595